Prebujanje I. del

13,45 

Zgodovina prebivalcev nekdanje Koroške in nekdanjega Prekmurja bo zanimiva za vse, ki bi radi zvedeli kaj novega o Karantaniji, Noriku, Velikomoravski, verskih vojnah in Turkih, celjskih grofih, Judih in Ciganih, Etruščanih oziroma Rasih in predvsem Vindih oziroma Vendih, Venetih …